شرکت لوله شهر شبانه روزی و هفت روز هفته خدمات ارائه میدهد.

نصب و تعمیر توالت ایرانی و فرنگی